Quins idiomes oferim a Moma?
Anglès i francès en cursos anuals i intensius el mes de juliol i les dues primeres setmanes de setembre.
Com són les nostres classes?
Els cursos de Moma són de tipus presencial, ja que la nostra metodologia implica d’una manera molt important la comunicació oral. Les classes es desenvolupen en una aula equipada amb projector i ordinadors per a cada alumne i amb un professor titulat.
Canvi d'horaris un cop començat el curs
Si hi ha places en un altre grup que convingui més a l’alumne, es podrà canviar l’horari.
Si no pots venir algun dia...
Ens comunicarem amb vosaltres per informar-vos de la feina que s’ha fet a classe i dels deures que s’han proposat als altres alumnes.
Informes

Trimestralment us enviarem per correu electrònic l’informe del progrés de l’alumne durant el trimestre,on detallarem els projectes que hem treballat, com els hem enfocat i  les competències apreses.
En qualsevol moment podeu demanar una reunió amb el professor per aclarir qualsevol dubte.

Quant et costa estudiar a Moma?
Només pagareu la matrícula i les quotes trimestrals o mensuals. No us trobareu  amb  cap sorpresa de costos afegits.En el cas de treballar per projectes, no tindreu despesa pel que fa a llibres, ja que el material que utilitzareu  el  creen els professors i el facilita l’escola. A MoMa treballem amb el nostre material didàctic. En el cas de cursos de preparació per a exàmens oficials, caldrà abonar el cost dels llibres.
Quan et pots matricular?

A partir del mes d´abril els alumnes actuals i del mes de maig els nous alumnes.Podeu omplir el full de matrícula des de la nostra web.

Què inclou la matrícula?
La matrícula inclou la reserva de la plaça i el material didàctic i recursos necessaris per treballar per projectes. A classe els alumnes disposen de projectors i d’ordinadors amb connexió a internet i amb accés a la gramàtica i a les activitats i recursos necessaris preparats pel professor per dur a terme cada projecte. Els alumnes també tindran pel·lícules, llibretes i material divers
Hi ha descomptes?
Apliquem un 10% de descompte sobre la quota trimestral si vénen 2 membres de la mateixa família (pares, germans o fills); un 15% si en són 3, i un 20% si en són 4 , o més. Si voleu fer més d’un idioma, abonareu una sola matrícula i us aplicarem un 20% de descompte sobre la quota del segon idioma.
I si ho has de deixar a mig curs?
Només haureu de pagar el rebut del mes que hagueu fet sencer, sempre que aviseu a l’escola abans del dia 20.  Si ho comuniqueu més tard, caldrà abonar el preu del mes següent.