La del fons no és una apicultora, és la Cris amb la pantalla #covidfree